Intervju med Felix Weilid

Turen har kommit till Felix Weilid att berätta lite om sig, om vad han tror om sin motståndare och hur han tror att det utvecklare sig den 29:e.

468 ad