Träning inför Bajen Rough House

Tomas och Tuppen tränar hårt inför Bajen Rough House. Hur hårt får de berätta själva…

468 ad